Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als u een afspraak maakt, dan zal tijdens het eerste consult bepaalt worden of een behandeling geïndiceerd is. Dit consult zal maximaal 60 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een passende behandeling plaatsvinden. Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:  

  1. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt, anders zijn wij genoodzaakt om 50% van het behandelbedrag in rekening te brengen. Het afmelden kan telefonisch of per e-mail.
  2. Iedere cliënt dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  3. Er worden een aantal administratieve gegevens bijgehouden. RZ Vitaal gaat te allen tijde zorgvuldig met alle cliënteninformatie/ persoonsgegevens om en handelt volgens de AVG-privacywetgeving.
  4. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
  5. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.