Dry Needling

Gerichte oplossing bij triggerpoints
Neem contact op

Over Dry Needling

RZ Vitaal biedt naast sportmassage ook Dry Needling van de bovenste- en onderste extremiteiten. Door middel van Dry Needling kan er in een specifiek bij de spier behorend gebied pijn verminderd worden doordat er een triggerpoint in de spier aangeprikt wordt. Het aanprikken van zo’n triggerpoint (een lokale verkramping in de spier, ook wel in de volksmond ‘’het vastzitten van een spier’’ genoemd)  zorgt ervoor dat de spier op een snelle manier ontspannen raakt. Dit heet de release van de spier en dit fenomeen kan een langdurig effect hebben.

Een alternatief op Dry Needling is bijvoorbeeld het uitoefenen van fricties op de triggerpoints. Dit houdt in dat er een bepaalde druk specifiek op het aangedane gebied gegeven wordt die steeds wat opgevoerd wordt totdat dezelfde release ontstaat als bij het Dry Needlen. Dit duurt vaak langer en wordt als pijnlijker ervaren in vergelijking tot een snelle Dry Needling behandeling waarmee er evenveel en soms wel meer resultaat behaald kan worden. Dry Needling is een vorm van een cliëntvriendelijke, vrijwel pijnloze benadering bij vastzittende spieren.